Ποιοι Είμαστε

Skaravas Οικοδομική -

Η Καραβάς οικοδομική συνεχίζει μια ιστορία 60 ετών.

Είναι η τρίτη γενιά στον χώρο την ανοικοδόμησης προερχόμενη από τον, Καραβά Παναγιώτη, που ήταν κατασκευαστής και εργολάβος μπετού.

Έτσι και εμείς συνεχίσουμε ένα εργοτάξιο, και προσπαθούμε για τις αρτιότερες, ασφαλέστερες και οικονομικές
λύσεις στην δόμηση σε νέα και σε υφιστάμενα κτίρια, εφαρμόζοντας τις σύγχρονες μορφές δόμησης.

Τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην επισκευή και ανακαίνιση
κτιρίων παρέχοντας όλες τις απαραίτητες εργασίες ώστε να δίνουμε το κλειδί στο
χέρι, σε κάθε πελάτη μας.