Εκσκαφές – Κατεδαφίσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε μορφής εκσκαφή η κατεδάφιση, με σύγχρονα μηχανήματα .