Μελέτη

Σχεδιάζουμε μαζί το λειτουργικότερο νέο σας ή παλαιό ακίνητο, και στην συνέχεια  εκδίδουμε  και εφαρμόζουμε την νέα σας  άδεια.