Δάπεδα

Πλακιδίων, Μαρμάρων, Μπάνια, Βιομηχανικά, Σταμπωτά, Εποξειδικά.

Iκριώματα

Τοποθετούμε σύγχρονα πιστοποιημένα ικριώματα, με την υποστήριξη της οικογενειακής επιχείρησης G Karavas.