Τοιχοποιίες

Δημιουργούμε χωρίσματα με όλα τα αδρανή υλικά , αλά και με ξηρά δόμησης υλικά.

Μελέτη

Σχεδιάζουμε μαζί το λειτουργικότερο νέο σας η παλαιό ακίνητο, και στην συνέχεια  εκδίδουμε  και εφαρμόζουμε την νέα σας  άδεια.

Έργα μας

Προσφέροντας σας σύγχρονα διαμερίσματα προς πώληση.

Μονώσεις

Υγρομονώσεις, θερμομονώσεις, θερμοπρόσοψη κτιρίων

Κατασκευές Κτιρίων

Ξεκινώντας από τoν σχεδιασμό και την μελέτη μέχρι και την εξ’ ολοκλήρου κατασκευή του νέου σας κτιρίου.

ανακαίνιση εσωτερικού χώρου

Ανακαινίσεις

Ξεκινώντας από τον σχεδιασμό, μέχρι και την εφαρμογή όλων των υλικών.